เกี่ยวกับเรา

SiamFabrics.com เป็น Website ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลผ้าหลากหลายชนิด เช่น ผ้าโทเร ผ้าคอมทวิว ผ้าโซลอน ผ้าดิบ ผ้าร่ม และผ้าชนิดอื่นๆ ที่ใช้ในงานตัดเย็บต่างๆ ข้อมูลผ้าที่ทาง SiamFabrics.com รวบรวมเป็นผ้าที่ผู้ผลิตนิยมนำไปทำเป็นเสื้อผ้า ชุด Uniform หมวก กางเกง กระเป๋า และผ้ากันเปื้อนต่างๆ